Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Wymogi edytorskie


Bardzo proszę wszystkich autorów o stosowanie się do poniższych wymogów edytorskich na portalu IMPERIUM ROMANUM. W wypadku niedostosowania się do wymagań, tekst może zostać zwrócony autorowi, celem dokonania poprawek.

Zasady dla tekstów wysłanych drogą mailową


 1. Artykuły prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, z marginesem do lewej.
 2. Artykuły powinny być zapisane w formacie: .docx, .doc lub .odt.
 3. Każdy tekst powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 4. Każdy wpis musi mieć grafikę wyróżniającą; te można załączyć w dokumencie. Jeśli jednak jakość obrazka będzie wyjątkowo słaba zaleca się przesłania osobnych plików graficznych na maila. Wówczas należy dołączyć w mailu lub w artykule opis zdjęć i wskazać proponowane miejsce umieszczenia ich w tekście. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Zdjęcia powinny być wykonane przez autora lub posiadać wolną licencję.
 5. Tytuły książek, artykułów, prac etc. zapisywać należy kursywą, podobnie jak słowa lub krótkie wyrażenia pochodzące z języka obcego. Nie stosujemy podwójnego cudzysłowu np. „O wymogach edytorskich”.
 6. Należy przyjmować ogólnie przyjęte skróty (np. etc., itp., m.in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: np. 15 marca 44 rok p.n.e. Konkretne lata należy oznaczać przy pomocy skrótu p.n.e. lub n.e.
 7. W przypadku kiedy autor chce podać w przypisach lub bibliografii źródło informacji lub wskazać rozwinięcie tematu powinno stosować się następujący wzór zapisu:
  Imię i Nazwisko, Tytuł książki, Miejscowość rok wydania.
 8. Pozostałe nieopisane kwestie pozostają w gestii autora.

Zasady dla tekstów wysłanych poprzez formularz


 1. Każdy tekst powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 2. Każdy wpis musi mieć grafikę wyróżniającą. Jeśli chce przesłać więcej grafik do umieszczenia w teście prośba o przesłanie plików graficznych na maila. Wówczas należy dołączyć w mailu opis zdjęć i wskazać proponowane miejsce umieszczenia ich w tekście. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Zdjęcia powinny być wykonane przez autora lub posiadać wolną licencję.
 3. Dla oznaczania nagłówków w tekście proszę stosować Heading 2.
 4. Tytuły książek, artykułów, prac etc. zapisywać należy kursywą, podobnie jak słowa lub krótkie wyrażenia pochodzące z języka obcego. Nie stosujemy podwójnego cudzysłowu np. „O wymogach edytorskich”.
 5. Należy przyjmować ogólnie przyjęte skróty (np. etc., itp., m.in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: np. 15 marca 44 rok p.n.e. Konkretne lata należy oznaczać przy pomocy skrótu p.n.e. lub n.e.
 6. W przypadku kiedy autor chce podać w przypisach lub bibliografii źródło informacji lub wskazać rozwinięcie tematu powinno stosować się następujący wzór zapisu:
  Imię i Nazwisko, Tytuł książki, Miejscowość rok wydania.
 7. Pozostałe nieopisane kwestie pozostają w gestii autora.

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Aby portal mógł istnieć i się dalej rozwijać potrzebne jest finansowe wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer. Wierzę w to, że będę mógł liczyć na szersze wsparcie, które pozwoli mi jeszcze bardziej poświęcić się mojej pracy i pasji, maksymalnie usprawniać stronę oraz ukazywać świat antycznych Rzymian w interesującej formie.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Co nowego w świecie antycznych Rzymian?

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów