Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Odkrycia i nowości w Rzymie


Wszelkie najnowsze informacje o odkryciach ze świata antycznych Rzymian. Zachęcam do podsyłania wszelkich nowości oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości. Staram się wyszukiwać materiały wszędzie, ale wiadomym jest, że nie wszystko zostanie przeze mnie zauważone.

Odkryto nowe groby w nekropolii w Ostii

Odkryto więcej niż 12 grobów w Ostii, rzymskim mieście portowym u ujścia Tybru. Datowane na III-IV wiek n.e. groby należą prawdopodobnie do Chrześcijan. Otaczają one centralny grób, który należał do kogoś o religijnym i społecznym znaczeniu. Grób ten ma formę okrągłego mauzoleum, wyłożonego trawertynem. Budowla powstała w czasach późnej Republiki, by w okresie późnej starożytności znowu znaleźć się w użyciu. Archeologowie twierdzą, że grób należeć może do członka familii, który chciał być pochowany w ważnej lokalizacji, zapewne związanej z jednym ze świętych. (więcej…)

Odkryto groby rzymskie

Rzymska piramida coraz bliżej odrestaurowania

W grudniu 2011 roku japoński potentat odzieżowy Yuzo Yagi zaoferował milion euro na odbudowę piramidy Cestiusza – grobowca rzymskiego ekwity Gajusza Cestiusza Epulona, który został wzniesiony w roku 12 p.n.e. w Rzymie. Porozumienie z miastem miało zostać podpisane w styczniu 2012 roku, a prace rozpoczęte w kwietniu. Ostatecznie prace były przekładane i opóźniane, w wyniku czego odbudowa ruszyła dopiero w marcu 2013 roku, a zakończyła się nieoczekiwanie pięć miesięcy wcześniej niż przewidywano. (więcej…)

Piramida rzymska

Średniowieczna wspólnota mieszkaniowa w Koloseum

Uczeni odkryli, iż od IX wieku przynajmniej do roku 1349 (czyli do czasu trzęsienia ziemi, które uszkodziło częściowo budowlę), dawna antyczna arena walk – Koloseum – funkcjonowała jako przestrzeń najmu, w której rezydowali mieszkańcy Wiecznego Miasta. Domy i warsztaty znajdowały się na niegdysiejszej arenie, która była miejscem walk gladiatorów na śmierć i życie. (więcej…)

Średniowieczna wspólnota w Koloseum

W Anglii odkryto rzadką monetę Nerona

Bardzo rzadka złota moneta z czasów Imperium Rzymskiego została znaleziona w północnej Anglii. Moneta (aureus) posiada wytłoczony wizerunek znienawidzonego Nerona, a datowana jest na okres 64-65 n.e. Miejsce, w którym znaleziono monetę było niegdyś rzymskim fortem niedaleko wału Hadriana. (więcej…)

Moneta Nerona

Pozostałości końca świata

Zespół Włoskiej Misji Archeologicznej w Luksorze (MAIL) odkrył ciała pokryte grubą warstwą wapna. Wapno było stosowane od starożytności jako środek dezynfekcyjny. Na znalezisko badacze trafili podczas prac wykopaliskowych na terenie kompleksu grobowego Harwa i Akhimenru na zachodnim skrawku starożytnego miasta Teby (obecnie Luksor). (więcej…)

Po 20 latach ponownie otwarto Mauzoleum Romulusa

Mauzoleum Waleriusza Romulusa, najstarszego syna cesarza Maksencjusza, zostało ponownie otwarte po 20 latach prac restauracyjnych. Mauzoleum to zostało zbudowane na początku IV wieku n.e. Ma okrągły kształt i było zaplanowane do pochówku członków rodziny cesarskiej. Romulus zmarł nieoczekiwanie, jako nastolatek w roku 309 n.e. (więcej…)

Odkryto rzymski obóz wojskowy we wschodnich Niemczech

Archeolodzy potwierdzili obecność rzymskiego obozu wojskowego we wschodnich Niemczech. Teren około 18 hektarów, odkryty niedaleko miasta Hachelbich w Turyngii, mógł pomieścić rzymski legion, czyli około 5000 ludzi. Lokalizacja obozu w szerokiej dolinie uzupełnionej paroma naturalnymi przeszkodami sugeruje, że miejsce to miało być jedynie miejscem postojowym na przyszłą ekspansję na wschód. (więcej…)

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów