Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Odkrycia i nowości w Rzymie


.

KONTAKT: Zachęcam do podsyłania informacji o odkryciach ze świata antycznych Rzymian. Skontaktuj się z autorem strony

Wszelkie najnowsze informacje o odkryciach ze świata antycznych Rzymian. Zachęcam do podsyłania wszelkich nowości oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości. Staram się wyszukiwać materiały wszędzie, ale wiadomym jest, że nie wszystko zostanie przeze mnie zauważone.

Pozostałości końca świata

Zespół Włoskiej Misji Archeologicznej w Luksorze (MAIL) odkrył ciała pokryte grubą warstwą wapna. Wapno było stosowane od starożytności jako środek dezynfekcyjny. Na znalezisko badacze trafili podczas prac wykopaliskowych na terenie kompleksu grobowego Harwa i Akhimenru na zachodnim skrawku starożytnego miasta Teby (obecnie Luksor). (więcej…)

Po 20 latach ponownie otwarto Mauzoleum Romulusa

Mauzoleum Waleriusza Romulusa, najstarszego syna cesarza Maksencjusza, zostało ponownie otwarte po 20 latach prac restauracyjnych. Mauzoleum to zostało zbudowane na początku IV wieku n.e. Ma okrągły kształt i było zaplanowane do pochówku członków rodziny cesarskiej. Romulus zmarł nieoczekiwanie, jako nastolatek w roku 309 n.e. (więcej…)

Odkryto rzymski obóz wojskowy we wschodnich Niemczech

Archeolodzy potwierdzili obecność rzymskiego obozu wojskowego we wschodnich Niemczech. Teren około 18 hektarów, odkryty niedaleko miasta Hachelbich w Turyngii, mógł pomieścić rzymski legion, czyli około 5000 ludzi. Lokalizacja obozu w szerokiej dolinie uzupełnionej paroma naturalnymi przeszkodami sugeruje, że miejsce to miało być jedynie miejscem postojowym na przyszłą ekspansję na wschód. (więcej…)

Rzym starszy niż sądzono

Wykopaliska z rzymskiego forum dowodzą, że miasto może sięgać swoimi korzeniami aż 900 roku p.n.e. Naukowcy wykorzystując najnowsze technologie odkryli mury zrobione z pewnego rodzaju wapnia. Znaleziono także fragmenty ceramiki i ziaren. (więcej…)

Ołów i upadek Rzymu

Najnowsze badania starożytnych osadów z okolic Rzymu potwierdzają, że mieszkańcy Wiecznego Miasta pili wodę zatrutą ołowiem. 30 lat temu pochodzący z Nigerii geochemik Jerome Nriagu opublikował na łamach magazynu New England Journal of Medicine artykuł, w którym stwierdził, że ogromny wpływ na upadek Rzymu miało masowe zatrucie ołowiem mieszkańców Wiecznego Miasta. (więcej…)

Rzym był większy niż wcześniej sądzono

Brytyjscy naukowcy odkryli nowe fragmenty muru granicznego, co dowodzi, że stolica Imperium była większa niż wcześniej myślano. Odkrycia muru dokonano w Ostii. Naukowcy uważali, że Tyber stanowił północną granicę Ostii, jednak to odkrycie udowodniło, że mur ciągnął się dalej za rzekę. (więcej…)

Cesarz rzymski ukazany jako faraon na nowo odkrytej płaskorzeźbie

Grupa naukowców odkryła ciekawe znalezisko w jednej ze świątyń egipskich. Płaskorzeźba wykonana na kamiennej ścianie ukazuje cesarza Klaudiusza ubranego jak egipski faraon w mocno zdobioną koronę. Na rzeźbie cesarz, panujący w latach 41-54 n.e., wznosi do góry ogromny drąg zwieńczony półksiężycem. Obraz ukazuje także ośmiu mężczyzn, każdy noszący czapkę z dwoma ptasimi piórami, którzy wspinają się na pale podpierające. (więcej…)

Mury Pompejów niszczeją pod wpływem deszczu i biurokracji

Zachowane pod wulkanicznym pyłem zabytki Pompejów, miasta dotkniętego wybuchem Wezuwiusza w 79 roku n.e., są zagrożone przez włoską biurokrację oraz silne opady deszczu. Miasto odkryte zostało przez archeologów w XVIII wieku i po dziś dzień jest niepowtarzalnym źródłem wiedzy o życiu codziennym Rzymian. (więcej…)