Odkryto w Lincolnshire kilka szczątków ludzkich i pozostałości z czasów rzymskich

We wschodniej Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, natrafiono na szczątki ludzkie, ceramikę oraz fundamenty budynków, które datowane są na czasy rzymskie. Naukowcy ocenili, że znaleziska datowane są na II-III wiek n.e. Odkryte szkielety należały do kilku osób dorosłych oraz co najmniej osiem...