Romanizacja

Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0.

Terminem tym określa się rozpowszechnianie kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terenach. Proces ten wywarł dominujący wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu. Romanizacja odgrywała istotną rolę w życiu każdego mieszkańca, gdyż identyfikacja z państwem rzymskim mogła ułatwić karierę oraz samo życie. Rzymianie nigdy nie narzucali swej kultury siłą, zawsze był to akt dobrowolny. Za pewne za wyjątki można tu uznać prześladowania chrześcijan i żydów.

W Imperium Rzymskim posługiwano się językiem łacińskim. Był to język nowy, a jednocześnie tak interesujący i ciekawy, że stał się językiem ojczystym Rzymian. Wraz z rozwojem terytorialnym państwa rzymskiego, zwiększał się także zasięg łaciny, która w krótkim czasie stała się drugim językiem (po grece) regionu Morza Śródziemnego.

Elementem romanizacji była również polityka nadawania praw obywatelskich. Otrzymanie tego tytułu dawało możliwość awansu społecznego do stanu ekwickiego, a następnie senatorskiego. W roku 212 n.e. cesarz rzymski Karakalla nadał obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium.

Okres cesarstwa to czas wzmożonej romanizacji nowo podbitych terenów. Coraz więcej lokalnych kultur zaczynało identyfikować się z kulturą rzymską. Nie bez znaczenia jest tu kult cesarza w pryncypacie, wspólna religia w dominacie, a także wspólny język, język łaciński.

Romanizacji wpierw poddawane były tereny północnej Italii. Zasięg kultury rzymskiej jednak intensywnie się rozwijał za sprawą wojen punickich. Największej romanizacji uległa bardziej zachodnia część imperium, zamieszkiwana w większości przez ludy barbarzyńskie. Część wschodnia przejęła kulturę grecką, a mieszkańcy tego regionu nie znali łaciny. Cywilizacja wschodu Imperium Rzymskiego cechowała się też większym intelektualizmem i bardziej mistycznym typem religijności niż cywilizacja rzymska, co jeszcze bardziej utrudniało romanizację tych terenów. Wyjątek stanowią tereny bezpośrednio przyległe do Grecji, skąd według dominującej teorii pochodzą Rumuni. Region ten nadal zamieszkują ludy romańskie mówiące dialektami języka aromańskiego.

Także wiele terenów Zachodu, szczególnie dzikich i peryferyjnych, nie uległo romanizacji. Tyczy się to przede wszystkim północnej Hiszpanii (Baskowie), Brytanii i północnej Galii, w której na wsi długo przeważała ludność celtycka.

Znaczenie procesu romanizacji miało ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa rzymskiego. Romanizacja integrowała państwo oraz łączyła mieszkańców we wspólnym losie. Budziła poczucie przynależności do kraju. Mieszkańcy identyfikowali się z kulturą i wierzeniami Rzymu, potwierdzając tym samym swoją lojalność. Prawdopodobnie to ten czynnik zadecydował o tak długim istnieniu państwa.

Źródła wykorzystane

  • Ziółkowski Adam, Historia Rzymu, Poznań 2008
  • Wolski Józef, Historia Powszechna – Starożytność, Warszawa 2007

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego finansowego wsparcia!

Aby portal mógł istnieć i się dalej rozwijać potrzebne jest finansowe wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer. Wierzę w to, że będę mógł liczyć na szersze wsparcie, które pozwoli mi jeszcze bardziej poświęcić się mojej pracy i pasji, maksymalnie usprawniać stronę oraz ukazywać świat antycznych Rzymian w interesującej formie.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Co nowego w świecie antycznych Rzymian?

Praktycznie co chwilę pojawiają się nowe informacje o nowych odkryciach i ciekawostkach o antycznym Rzymie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!

Portal IMPERIUM ROMANUM istnieje od 2004 roku i przez ten czas udało mi się zgromadzić mnóstwo materiałów na temat starożytnego Rzymu. Stronę wielokrotnie przerabiałem graficznie, aby maksymalnie dopasować nawigację do potrzeb internautów. Myślę, że udało mi się to w końcu osiągnąć. Od samych początków, na stronie głównej, znajdowała się moja własna myśl – według mnie znakomita: Na chwałę Cezara i Ludu Rzymskiego pójdź drogą zwycięstwa, drogą wielkiego Imperium! I to nią się kieruję przy tworzeniu strony.

kontakt@imperiumromanum.edu.pl | RSS | #imperiumromanum