Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Księgarnia


Zapraszam do kupowania książek poświęconych historii antycznego Rzymu. Staram się na stronie w jak najszerszym zakresie przekazać wiedzę, którą stale uzupełniam o informacje z wielu publikacji naukowych oraz powieści historycznych.

Za pośrednictwem linku można udać się do sklepu, zamówić i zaopatrzyć się w interesujący nas egzemplarz. Dla Czytelników strony przewidziana jest specjalna 3% zniżka od zakupów, po bezpośrednim przejściu na stronę księgarni.

Hasło do rabatu: imperiumromanum

Dzięki każdemu Waszemu zamówieniu uzyskam środki, potrzebne do rozwoju portalu. Dla ułatwienia pozycje są posegregowane na kategorie:

Wszystkie | Szczególnie polecane | Biografie | Powieści historyczne | Publikacje akademickie | Publikacje przekrojowe | Teksty źródłowe | Wojskowość | Dla dzieci | E-booki | Inne

Historia filozofii. Tom 1. Grecja i Rzym

Frederick Copleston

Frederick Copleston, Historia filozofii. Tom 1. Grecja i Rzym

Dziewięciotomowa Historia filozofii F. Coplestona uważana jest za najlepsze i najwszechstronniejsze opracowanie dziejów europejskiej myśli filozoficznej od starożytnych Greków po czasy współczesne. Pełni funkcję zarówno podręcznika akademickiego, jak i gruntownego wprowadzenia w dzieje filozofii przeznaczonego dla średnio wykształconego czytelnika. Kolejne tomy ukażą się w porządku chronologicznym w latach 2004-2005, w formacie B5, w twardej uszlachetnionej oprawie.

OKAZJA! | było 60.00 zł | Dzisiaj cena: 53.34 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Vistula amne discreta

Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik

Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik, Vistula amne discreta

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, poświęcona jest najstarszym wiadomościom o ziemiach Polski zawartym u autorów antycznych. W swoich zamierzeniach ma spełnić ona podwójną rolę: publikacji źródeł z rozbudowanym komentarzem oraz syntetycznego ujęcia problematyki znajomości ziem Polski w świecie śródziemnomorskim w początkowym etapie ekspansji Rzymian na terenie Europy środkowej.

OKAZJA! | było 42.00 zł | Dzisiaj cena: 34.67 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw

Monika Ożóg

Monika Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw

Książka przedstawia systematycznie postawę starożytnych chrześcijan wobec przedmiotów kultu dawnych religii. Pokazuje, co Ojcowie Kościoła pisali o sztuce w ogóle, a o pogańskiej w szczególności, omawia stosunek władz chrześcijańskiego już cesarstwa do obiektów kultu oraz przepisy prawne zebrane w Kodeksie Teodozjusza. Istotne jest zwrócenie uwagi na dwuznaczną postawę cesarzy wobec świątyń i posągów; na przykład Konstantyn z jednej strony promował chrześcijaństwo, z drugiej starał się dbać o stare obiekty kultu, traktując je raczej jako zabytki kultury niż przedmioty czci; Konstancjusz niszczył świątynie bardziej dla wzbogacenia się niż z gorliwości religijnej; Teodozjusz Wielki wprowadzał chrześcijaństwo wręcz na siłę. Znajdziemy tutaj również opisy działań biskupów i świeckich wiernych, a także legendy na ten temat.

Dużym walorem książki jest powstrzymywanie się od wydawania sądów. Autorka próbuje zrozumieć, lakonicznie opisuje, szuka wyjaśnienia powodów, dla jakich ktoś postępował tak, a nie inaczej. To bardzo ważna zaleta historyka.

OKAZJA! | było 29.00 zł | Dzisiaj cena: 25.14 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Belizariusz wódz Bizancjum

Ian Hughes

Ian Hughes, Belizariusz wódz Bizancjum

Belizariusz słusznie jest uznawany za ostatniego wybitnego rzymskiego generała. Ten naczelny wódz armii bizantyjskiej z ramienia cesarza Justyniana walczył i zwyciężał z Persami na Wschodzie, Wandalami w Afryce Północnej, Ostrogotami w Italii i Hunami w obronie Konstantynopola, znacząco przyczyniając się do odrodzenia wielkiego imperium rzymskiego w pierwszej połowie VI wieku. Zmienne koleje losu doprowadzały go zarówno na szczyty kariery, jak i do spektakularnych upadków, jednak wbrew legendzie nie zmarł w nędzy i zapomnieniu. Biografia jednego z największych dowódców starożytności zawiera także szczegółowe opisy taktyki, organizacji i wyposażenia armii bizantyjskiej i jej przeciwników na Wschodzie i Zachodzie.

OKAZJA! | było 44.90 zł | Dzisiaj cena: 30.60 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

64 niewyjaśnione sekrety starożytności

Jonathan Gray

Jonathan Gray, 64 niewyjaśnione sekrety starożytności

Zaskakująca książka wielkiego, znanego na całym świecie wybitnego naukowca, znawcę archeologii, prehistorii oraz badacza niewyjaśnionych zjawisk Jonathana Graya pt 64 NIEWYJAŚNIONE SEKRETY STAROŻYTNOŚCI. Jest to książka ujawniająca nie tylko starożytne tajemnice- ale sposób wiedzy przed wielu wieków przed nami. Dzięki niej poznasz tajne formuły, które mogązrewolucjonizować nowoczesne lotnictwo, budownictwo i medycynę-zaawansowane tajemnice dotyczące naszego świata kiedyś stosowanie lecz o których dziś nikt już prawie nie pamięta. Odkrycia jakie mogłyby na zawsze zmienić nasze życie i to w każdej dziedzinie. Jeśli tylko pragnęli byśmy poszukać, przemyśleć i w pełni je wykorzystać.

OKAZJA! | było 19.90 zł | Dzisiaj cena: 16.28 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Jak dawniej leczono

Robert Hughes

Nathan Belofsky, Jak dawniej leczono

Od okresu antycznej Grecji po czasy Lincolna medycyna czyniła więcej złego niż dobrego, bardziej szkodziła niż pomagała, a starożytni greccy medycy radzili sobie z chorobami lepiej od lekarzy z epok średniowiecza czy renesansu. Dopiero w XX wieku leczenie znowu zaczęło zasługiwać na miano nauki zbyt późno dla wielu. Autor prezentuje w niniejszym opracowaniu najosobliwsze, zapomniane już lekarskie metody i praktyki dawnych uczonych, którzy nieumyślnie odpowiadali za cofanie się medycyny w rozwoju. Książka przedstawia pomysły i poczynania lekarzy i medyków, a nie znachorów; szalone, śmieszne czasem kuracje, jakim poddawano naszych przodków z rezultatami, których można się domyślić.

OKAZJA! | było 29.90 zł | Dzisiaj cena: 23.71 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Historia powszechna. Starożytność. Seria: Zrozumieć dzieje

Leszek Mrozewicz

Leszek Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność. Seria: Zrozumieć dzieje

Niniejsza książka traktuje o dziejach tego kręgu kulturowego, który legł u podstaw wykształcenia się pojęcia Europy i kultury europejskiej. Jest to krąg śródziemnomorski: od Zatoki Perskiej po Cieśninę Gibraltarską, od Wysp Brytyjskich, Alp i Dunaju po Afrykę Północną. Na tym obszarze powstawały najstarsze cywilizacje na Ziemi, których mniej lub bardziej bezpośrednio jesteśmy spadkobiercami. Formacja duchowa Europejczyka swymi korzeniami sięga wprost do czasów antycznych. Identyfikacja z dorobkiem Greków i Rzymian jest sprawą absolutnie oczywistą.

OKAZJA! | było 25.00 zł | Dzisiaj cena: 18.82 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Wprowadzenie do wczesnego judaizmu

James C. VanderKam

James C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu

Książka Jamesa C. Vander Kama przedstawia kluczowy w dziejach judaizmu okres historyczny, zwany często epoką Drugiej Świątyni. Granicami czasowymi są lata 516/515 r. p.n.e. (odbudowa Świątyni Jerozolimskiej po powrocie z wygnania w Babilonii) i 70 r. n.e. (ostateczne zburzenie sanktuanum i Świętego Miasta przez Rzymian).

Praca obejmuje trzy zasadnicze części, w których autor omawia kolejno: wydarzenia historyczne w Judei i diasporze, piśmiennictwo żydowskie (m.in. księgi biblijne, apokryfy, utwory literackie i historyczne) oraz problematykę religijną.

Najwięcej miejsca poświęcono prezentacji dzieł powstatych w tej epoce, zwłaszcza bogatej literaturze apokryficznej oraz rękopisom znad Morza Martwego, które wzbogaciły znacznie naszą wiedzę o formowaniu się judaizmu i początkach chrześcijaństwa.

Epoka Drugiej Świątyni to także czasy żydowskiego filozofa Filona z Aleksandrii i wybitnego historyka Józefa Flawiusza, to okres religijnego wrzenia, sporów teologicznych, mesjańskich nadziei, istnienia tajemniczej sekty esseńczyków, i powstawania kanonu świętych pism. Wprowadzenie do wczesnego judaizmu oferuje przegląd wszystkich istotnych zagadnień związanych z tymi wydarzeniami.

OKAZJA! | było 39.90 zł | Dzisiaj cena: 29.74 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Religie w świecie antycznym

Adam Izdebski, Rafał Matuszewski, Przemysław Piwowarczyk

Adam Izdebski, Rafał Matuszewski, Przemysław Piwowarczyk, Religie w świecie antycznym

Świat człowieka antyku – Sumera, Greka, Żyda – przeniknięty był obecnością i działaniem mocy, które nazwalibyśmy dziś siłami nadprzyrodzonymi. Wszelkie instytucje gospodarcze, społeczne i polityczne stanowiły porządek tworzony i sankcjonowany przez odniesienie do świata boskiego, porządek w tym świecie uczestniczący. W tak pojętym ładzie rozwijała się sztuka i myśl religijna, a u Greków i Rzymian – filozofia. Wniknięcie w mentalność starożytnych; zrekonstruowanie organizacji społeczności, w których żyli; rzetelne odtworzenie i wyjaśnienie wydarzeń politycznych: wszystkich tych celów współczesny uczony nie osiągnie, jeśli zarzuci wysiłek poznawania religijnego uniwersum badanego przez siebie świata. To właśnie przekonanie stanowi źródło powstania niniejszej książki.

Poszczególne teksty w nim zaprezentowane przybliżają wybrane aspekty antycznej rzeczywistości religijnej. Ich autorzy starają się wejrzeć w mechanizmy jej funkcjonowania, zachowując przy tym wszelkie standardy metodologiczne swych dyscyplin. Myślą przewodnią książki, obok badań nad miejscem myślenia religijnego w greckiej filozofii, stał się proces rozwoju religii żydowskiej i chrześcijaństwa, nierozerwalnie spleciony z dynamiką spotkania semickiego uniwersum religijnego z wierzeniami oraz kulturą Greków i Rzymian.

OKAZJA! | było 19.00 zł | Dzisiaj cena: 18.16 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Świat historyków starożytnych

Stanisław Łoś

Stanisław Łoś, Świat historyków starożytnych

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo Werset wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009, oraz Hellada na przełomie (2012). Herodot, Liwiusz, Tukidydes, Polibiusz, Salustiusz i Tacyt to niewątpliwie sześciu najwybitniejszych historyków antycznej Grecji i antycznego Rzymu. W istocie jest to także sześciu pierwszych twórców historiografii europejskiej. Ich dzieła pozostają do dzisiaj`podstawowymi źródłami w studiach nad wczesnymi dziejami Europy i są od wieków nieodmiennie cytowane w niezliczonych publikacjach o charakterze naukowym, dydaktycznym czy popularyzatorskim. Możemy powiedzieć, że w znacznej mierze również dzisiaj świat starożytny postrzegamy poprzez opisy, jakie sporządziło tych sześciu najwybitniejszych. Ich dzieła były wielokrotnie analizowane i twórczo krytykowane. Wiemy jednak, że ci wielcy nie byli wolni od słabości i błędów. Zapewne obraz świata zawarty w ich tekstach nieco się różnił od świata, w którym żyli i który opisywali. Powstaje pytanie, jakim był ten świat historyków starożytnych, ten świat realny, dzisiaj jakby zasłonięty przez ich mistrzowskie opisy.

OKAZJA! | było 42.00 zł | Dzisiaj cena: 31.30 zł

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!