Starożytni znali potęgę nauki

Starożytni znali potęgę nauki. Petroniusz w jednym ze swych dzieł (Uczta Trymalchiona) w taki oto sposób zachwala potęgę wiedzy: Dlatego prawię mu co dzień: Primigeniuszu, wierzaj mi, czego się uczysz, tego się uczysz dla siebie. Widzisz adwokata Filerosa: gdyby się nie był porządnie uczył, nie...