Rzymski hełm noszony przez elitarne jednostki

Rzymski hełm noszony przez elitarne jednostki (equites Romani) w czasie zawodów jeździeckich. Datowany na I-II wiek n.e.