Rzymski dzbanuszek ceramiczny

Rzymski dzbanuszek ceramiczny. Datowany na III wiek n.e.