Rzadka figurka ukazująca rzymskiego filozofa Senekę Młodszego

Rzadka figurka ukazująca rzymskiego filozofa Senekę Młodszego. Obiekt jest datowany na II-III wiek n.e.