Różnorodne uzbrojenie legionistów

Grafika ukazuje legionistów z okresu panowania Oktawiana Augusta. W kulturze masowej ukształtował się błędny obraz rzymskich legionów jako formacji złożonej z tak samo wyposażonych żołnierzy. W rzeczywistości armia rzymska nie była jednolita, jeśli chodzi o uzbrojenie i kolorystykę.