Rekonstrukcja wizerunku Karakalli

Próba rekonstrukcji popiersia cesarza Karakalii. Wykonane przez Roma Aeterna (Archéologie et Histoire).