Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Nieznane fakty)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Przyczyny inwazji Hunów na zachód?

Hunowie w antycznych źródłach jawią się jako istoty gorsze niż dzikie zwierzęta, które przybyły z dalekiego wschodu i podbijają kolejne ludy stojące im na drodze. Brak informacji, co do ich pochodzenia i motywów dalszych agresywnych podbojów, starano się tłumaczyć w ciekawy sposób.

Zdobycie Falerii według Liwiusza Tytusa

W dziele Ab Urbe Condita Tytus Liwiusz opisał wojnę, która toczyła się między Rzymem a Faliskami w roku 394 p.n.e. W tej wojnie miasto Falerii zostało zdobyte w sposób, jak zostało ujęte przez zwyciężonych, że nie może go pozazdrościć ani bóg żaden, ani człowiek.

Rzymski dyplom wojskowy

Dyplom wojskowy jest to współczesna nazwa rzymskich dokumentów potwierdzających zwolnienie z wojska i na nadanie weteranowi oddziałów pomocniczych obywatelstwa rzymskiego przez cesarza. Istniała jako nagroda za wierną służbę. Dyplom był sporządzony przez urzędników cesarskich i wystawiony na widok publiczny w Rzymie.

Gest manus fica

Gest manus fica, popularny zwłaszcza na terenie Italii oraz południowej Europy (nawet Turcji), pochodzi jeszcze z czasów antycznego Rzymu. Gest polega na takim ułożeniu dłoni, aby kciuk znalazł się między palcami wskazującym oraz środkowym.

Rzymskie drapacze chmur

W roku 1884 w Chicago w USA zbudowany pierwszy drapacz chmur. Liczył sobie 42 metry wysokości. Wkrótce potem New York World Building przekroczył wysokość stu metrów. W obu tych wypadkach było jednak to tylko naśladownictwo starożytnych Rzymian. Pierwsze wieżowce wyrosły bowiem właśnie w antycznym Rzymie. Były to insulae, w tym najsłynniejsza z nich, prawdziwy cud i osobliwość miasta – Insula Felicles.

Jak antyczni Rzymianie chwytali zwierzęta do występu w Koloseum?

W rzymskich igrzyskach udział brała ogromna liczba zwierząt. Niektóre z tych zwierząt były głównymi atrakcjami. Słonie balansowały na linach czy kłaniały się cesarzowi. Lwy bawiły się dłońmi swoich trenerów lub żywymi zającami (bez robienia krzywdy). Małpy z kolei, przebrane za żołnierzy, jeździły na kozach po arenie.

Największa budowlana katastrofa starożytnego Rzymu

Rzymianie pozostawili po sobie wiele wspaniałych budowli, wiele z nich przetrwało do dzisiejszych czasów w lepszym lub gorszym stanie zachowania. Wielką popularnością wśród Rzymian cieszyły się amfiteatry, na których gromadziły się tłumy ludzi, aby zobaczyć walki gladiatorów. Niestety na jednym z nich w wyniku skąpstwa doszło do ogromnej tragedii, której skutkiem była liczba ofiar śmiertelnych porównywalna do strat legionów rzymskich w bitwie w Lesie Teutoburskim 9 r. n.e.

Przyjaciel Cyceron

Najlepszym przyjacielem Cycerona był Tytus Pomponiusz, zwany Attykiem. Nawet jeśli często nie przebywali razem, Cyceron i Attyk wymieniali listy, które są świadectwem przyjaźni, pełnego oddania i uczucia.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów