Głowa młodego Rzymianina

Głowa młodego Rzymianina - nazywanego De Bénévent - z roku około 50 p.n.e. Obiekt jest wykonany z brązu i miedzi i został znaleziony w Herkulanum.