Bitwy starożytnego Rzymu


Rzymianie w bitwie z Dakami

Starożytny Rzym, państwo prowadzące intensywną ekspansję, toczyło wiele wojen. Doskonale wyćwiczone i uzbrojone wojska rzymskie, dowodzone przez genialnych strategów potrafiły rozprawić się z nawet dwukrotnie silniejszymi wojskami przeciwnika. Zdarzały się jednak oczywiście i porażki, jak Kanny czy Las Teutoburski.

Swój mocarstwowy status wojska rzymskie potwierdziły już na początku II wieku p.n.e. masakrując w 197 roku p.n.e. pod Kynoskefalaj w Tesalii armię macedońską. Siedem lat później pod Magnezją w Azji Mniejszej rzymskie legiony pokonały wojska Seleucydów, pierwszej potęgi świata helleńskiego, udowadniając, że są najlepszą armią w regionie. Kres potęgi legionów zaczął się objawiać w III wieku n.e. Ostatecznie „germanizacja” armii rzymskiej i utrata wartości bojowej doprowadziły do upadku państwa i wojska rzymskiego.

Bitwy zostały umieszczone chronologicznie. WSKAZÓWKA: Odpowiednią bitwę można znaleźć poprzez wyszukiwarkę przeglądarki: CTRL + F.

Bitwa w Wąwozie Kaudyńskim

Bitwa w Wąwozie Kaudyńskim (321 p.n.e.)

Klęska Rzymian, która miała miejsce w roku 321 p.n.e. podczas drugiej wojny samnickiej (327-304 p.n.e.). Rzymianie, zamknięci przez przeciwnika w Wąwozie Kaudyńskim, aby uniknąć całkowitej zagłady musieli się poddać. (więcej)

 

Bitwa morska pod Mylae

Bitwa morska pod Mylae (260 p.n.e.)

Bitwa morska, która rozegrała się między flotą rzymską pod wodzą Gajusza Duiliusza, a flotą kartagińską dowodzoną przez Hannibala Gisco w 260 roku p.n.e. podczas I wojny punickiej. Było to pierwsze zwycięstwo Rzymian na morzu oraz po raz pierwszy użyto tzw „kruków”. (więcej)

 

Bitwa morska koło przylądka Eknomos

Bitwa morska koło przylądka Eknomos (256 p.n.e.)

Bitwa morska, która rozegrała się między flotą rzymską konsulów Marka Atyliusza Regulusa i Lucjusza Manliusza Wulsona a flotą kartagińską, dowodzoną przez Hamilkara i Hannona w czasie I wojny punickiej. (więcej)

 

Bitwa morska koło przylądka Eknomos

Bitwa pod Aspis (255 p.n.e.)

Bitwa była zwycięskim starciem lądowym wojsk Kartaginy nad siłami rzymskimi w I wojnie punickiej. Wygrana dała jeszcze nadzieję na szansę pokonania Rzymian w wojnie. (więcej)

 

Bitwa u Wysp Egadzkich

Bitwa u Wysp Egadzkich (241 p.n.e.)

Bitwa była klęską Kartaginy, która ostatecznie przypieczętowała los jej armii na Sycylii i porażkę w I wojnie punickiej. (więcej)

 

Bitwa pod Telamonem

Bitwa pod Telamonem (225 p.n.e.)

Bitwa pod Telamonem miała miejsce w Etrurii. Była to klęska oddziałów celtyckich, które zostały rozgromione siłami armii dwóch konsulów. (więcej)

 

Bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim

Bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim (217 p.n.e.)

Jedna z większych bitew II wojny punickiej, która miała miejsce dnia 23 czerwca 217 p.n.e. między armią kartagińską pod wodzą Hannibala a armią rzymską. Armia Hannibala odniosła trzecie w tej wojnie zdecydowane zwycięstwo. (więcej)

 

Bitwa pod Kannami

Bitwa pod Kannami (216 p.n.e.)

Największe zwycięstwo wojsk kartagińskich (pod wodzą Hannibala) nad rzymskimi podczas II wojny punickiej. Do starcia obu armii doszło dnia 2 sierpnia 216 p.n.e. pod miejscowością Kanny w Apulii. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej taktyki, mniej liczne wojska Hannibala odniosły miażdżące zwycięstwo nad armią dowodzoną przez Lucjusza Emiliusza Paulusa i Terencjusza Warrona. (więcej)

 

Bitwa pod Zamą

Bitwa pod Zamą (202 p.n.e.)

Decydujące starcie między Rzymianami i Kartaginą, które miało miejsce dnia 19 października 202 roku p.n.e. i zakończyło II wojnę punicką. Bitwa przesądziła o klęsce Kartaginy. Latem 202 p.n.e. Hannibal przegrał w Afryce z siłami Scypiona Starszego, od tej i jego wcześniejszej kampanii w II wojnie punickiej zwanego „Afrykańskim”. (więcej)

 

Bitwa pod Termopilami

Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.)

Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.) była zwycięstwem Rzymian nad wojskami seleukidzkiego Króla Antiocha III. Starcie miało miejsce w legendarnym wąwozie termopilskim, gdzie trzy wieki wcześniej bronili się Spartanie. (więcej)

 

Bitwa pod Magnezją

Bitwa pod Magnezją (190 p.n.e.)

Bitwa pod Magnezją miała miejsce podczas wojny Rzymu z seleucydzkim królem Antiochem III Wielkim. Zwycięstwo Rzymian zakończyło walki z imperium seleucydzkim. Pokój zawarty w Apamei w 188 roku p.n.e. oznaczał wzrost hegemonii Rzymu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, aczkolwiek opartej na razie głównie na państwach klienckich. (więcej)

 

Bitwa pod Pydną

Bitwa pod Pydną (168 p.n.e.)

Starcie zbrojne pomiędzy armią rzymską pod wodzą Emiliusza Paulusa a Macedończykami. Wojska rzymskie wygrały bitwę, jak i całą III wojnę macedońską. Skutkiem bitwy pod Pydną było podporządkowanie Macedonii Rzymowi. (więcej)

 

Bitwa pod Aquae Sextiae

Bitwa pod Aquae Sextiae (102 p.n.e.)

Bitwa pod Aquae Sextiae to zwycięstwo legionów rzymskich, dowodzonych przez Gajusza Mariusza nad armią germańskich Teutonów. (więcej)

 

Bitwa pod Vercellae

Bitwa pod Vercellae (101 p.n.e.)

Bitwa pod Vercellae była starciem zbrojnym, które miało miejsce dnia 30 lipca 101 p.n.e. pomiędzy legionami rzymskimi dowodzonymi przez Gajusza Mariusza a siłami germańskiego plemieniem Cymbrów. (więcej)

 

Bitwa pod Tigranocertą

Bitwa pod Tigranocertą (69 p.n.e.)

Bitwa pod Tigranocertą była starciem pomiędzy armią rzymską pod wodzą Lukullusa a Armeńczykami dowodzonymi przez Tigranesa II w czasie III wojny Rzymu z królem pontyjskim Mitrydatesem VI Eupatorem. (więcej)

 

Bitwa pod Carrhae

Bitwa pod Carrhae (53 p.n.e.)

Starcie zbrojne pomiędzy legionami rzymskimi a Partami. Rzymianie, w decydowanej mierze stanowieni przez piechotę, nie potrafili się przeciwstawić mobilnym i zwinnym odziałom przeciwnika. Bitwa była jedną z największych klęsk, jakie w swojej historii poniosło rzymskie Imperium. (więcej)

 

Bitwa pod Gergowią

Bitwa pod Gergowią (52 p.n.e.)

Armia rzymska dowodzona przez prokonsula Gajusza Juliusza Cezara oblężyła ważne miasto galijskie – Gergowię. Na czele powstańczej armii galijskiej stał Wercyngetoryks. (więcej)

 

Bitwa pod Alezją

Bitwa pod Alezją (52 p.n.e.)

Bitwa stoczona pomiędzy oblegającymi galijskie miasto Alezja wojskami rzymskimi a siłami zbuntowanych Galów. Miała miejsce w 52 roku p.n.e. podczas podboju Galii przez Juliusza Cezara. Działania sił rzymskich pod Alezją stanowią największą w historii antycznych wojen operację oblężniczą. (więcej)

 

Bitwa pod Farsalos

Bitwa pod Farsalos (48 p.n.e.)

Decydujące starcie pomiędzy Juliuszem Cezarem, a Pompejuszem Wielkim w walce o Rzym. Była to decydująca bitwa wojny domowej. Wszystkie prowincje i greckie państwa zależne od Rzymu opowiedziały się teraz po stronie zwycięzcy. Pompejusz mógł liczyć już tylko na poparcie wiernych sobie wojsk w Afryce. (więcej)

 

Bitwa pod Zelą

Bitwa pod Zelą (47 p.n.e.)

Bitwa mająca miejsce w trakcie zmagań Rzymian z królem Pontu Farnakesem II. Cezar odniósł zwycięstwo pod Zelą, a cała jego kampania trwała zaledwie 5 dni. Tę wojnę Cezar w liście wysłanym do Senatu podsumował trzema słowami: veni, vidi, vici („przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”). Pokonany Farnakes zbiegł na Krym, gdzie jeszcze tego samego roku zginął w walce z tamtejszym uzurpatorem. (więcej)

 

Bitwa pod Filippi

Bitwa pod Filippi (42 p.n.e.)

Ogromna bitwa pomiędzy dwoma ugrupowaniami, po śmierci Cezara. Zwycięsko z niej wyszli Marek Antoniusz i Oktawian, ponieważ Kasjusz i Brutus utracili więcej żołnierzy. (więcej)

 

Bitwa pod Akcjum

Bitwa pod Akcjum (31 p.n.e.)

Bitwa morska, do której doszło dnia 2 września 31 p.n.e. Było to decydujące starcie w trawiącej imperium rzymskie wojnie domowej między Oktawianem Augustem a Markiem Antoniuszem i wspierającą go egipską królową Kleopatrą. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem floty Oktawiana, co pozwoliło mu przechwycić pełnię władzy w imperium. (więcej)

 

Bitwa w Lesie Teutoburskim

Bitwa w Lesie Teutoburskim (9 n.e.)

Bitwa stoczona jesienią 9 roku n.e. pomiędzy plemionami germańskimi pod wodzą Arminiusza, wodza ze szczepu Cherusków, a wciągnietymi w zasadzkę trzema legionami rzymskimi (XVII, XVIII, XIX) dowodzonymi przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa. Bitwa ta zapoczątkowała siedmioletnią wojnę, która ostatecznie ustanowiła granicę na Renie, jako granicę Cesarstwa Rzymskiego na okres czterech stuleci aż do upadku Cesarstwa. (więcej)

 

Bitwa pod Watling Street

Bitwa pod Watling Street (61 n.e.)

Bitwa pod Watling Street (61 n.e.) była decydującym starciem powstania Boudiki. Mała liczebnie armia rzymska rozbiła przeważające siły Brytów. (więcej)

 

Oblężenie Masady

Oblężenie Masady (72/73 n.e.)

Oblężenie Masady przez Rzymian w 73 r. n.e. było jednym z ostatnich punktów oporu w wojnie żydowskiej. Po zdobyciu murów oczom Rzymian ukazała się masakra. (więcej)

 

Bitwa pod Immae

Bitwa pod Immae (272 n.e.)

Starcie wojsk rzymskich z królową Zenobią, która chciała niezależności Palmyry. Dzięki temu zwycięstwu, dzień później w ręce cesarza Aureliana wpadła Antiochia, którą opuściły nocą wojska Palmyry. Pokonana królowa na czele ocalałych z pogromu wojsk wycofała się do Emesy. (więcej)

 

Bitwa pod Argentoratum

Bitwa pod Argentoratum (357 n.e.)

Wojska cesarza Juliana Apostaty zadały olbrzymią klęskę Alamanom, choć miały trzykrotnie mniejsze siły. Dzień po bitwie zwycięski cezar rozkazał wypuścić posłów alamańskich oraz przygotować się do forsowania Renu, co przyśpieszyło zawieszenie broni pomiędzy Cesarstwem a Alamanami. (więcej)

 

Bitwa pod Adrianopolem

Bitwa pod Adrianopolem (378 n.e.)

Starcie, które było największą klęską Rzymu od czasu bitwy pod Kannami i ostatnią bitwą, w której Rzymianie zastosowali swoją klasyczną taktykę walki legionami. Na polu bitwy poległ sam cesarz Walens. (więcej)

 

Bitwa na Polach Katalaunijskich

Bitwa na Polach Katalaunijskich (451 n.e.)

Starcie zbrojne, do którego doszło dnia 20 czerwca 451 roku n.e. pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Hunami. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Rzymu i była ostatnim znaczącym zwycięstwem Rzymian i jego sojuszników. (więcej)

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego finansowego wsparcia!

Aby portal mógł istnieć i się dalej rozwijać potrzebne jest finansowe wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer. Wierzę w to, że będę mógł liczyć na szersze wsparcie, które pozwoli mi jeszcze bardziej poświęcić się mojej pracy i pasji, maksymalnie usprawniać stronę oraz ukazywać świat antycznych Rzymian w interesującej formie.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Co nowego w świecie antycznych Rzymian?

Praktycznie co chwilę pojawiają się nowe informacje o nowych odkryciach i ciekawostkach o antycznym Rzymie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!