Artykuły


.

KONTAKT: Zachęcam do podsyłania artykułów o historii antycznych Rzymian. Skontaktuj się z autorem strony

Państwo rzymskie istniało praktycznie przez XIII wieków, będąc przez ten czas wielokrotnie czynnikiem nadającym bieg historii. Postanowiłem więc, że historię starożytnego Rzymu opowiadać będę w poszczególnych artykułach niżej zawartych, które niekoniecznie zawsze dotyczyć będą Wiecznego Miasta.

Zachęcam do podsyłania artykułów oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Ustawodawstwo cesarskie dotyczące ochrony niewolników

Niewolnicy w starożytnym Rzymie stanowili niezwykle istotną, z punktu widzenia ekonomicznego, grupę społeczną. Liczba niewolników osiągnęła kulminacyjny punkt w I wieku p.n.e, co również zbiegło się ze słynnym powstaniem Spartakusa (73 – 71 p.n.e.). Przeobrażenia gospodarcze schyłku republiki, a także zwiększenie popularności zwyczaju wyzwalania niewolników wśród ich posiadaczy doprowadziło na przełomie er do znacznego spadku ich liczby, co groziło zachwianiem gospodarki rzymskiej opartej na niewolniczej pracy. (więcej…)

Amfiteatr w Puli

Rzymskie miasto Pietas Julia (obecnie chorwacka Pula) było prężnym ośrodkiem miejskim. Przyczynił się do tego szczególnie handel, gdyż osadę wzniesiono (jeszcze przed przybyciem Rzymian), nad zatoką stanowiącą doskonały naturalny port. Właśnie dzięki doniosłemu znaczeniu gospodarczemu dla Imperium Romanum Pietas Julia rozwijała się, co skutkowało również wznoszeniem coraz bardziej okazałych budynków publicznych, takich jak świątynie, termy czy obiekty kulturalne. (więcej…)

Pochwała Katona i Antykatony

„Pochwała Katona” jest to dzieło Cycerona, które powstało w roku 46 p.n.e. i miało na celu pośmiertne pochwalenie postaci Marka Porcjusza Katona, który bronił republikańskich wartości i ustroju. „Antykatony”1 z kolei to traktat Juliusza Cezara z roku 45 p.n.e., który jest polemiką z pozycją Cycerona odnośnie osoby Katona Młodszego. Oba dzieła nie zachowały się do naszych czasów, a niektóre cytaty i informacje znajdują się w pracach innych autorów antycznych. (więcej…)

Astrologia w starożytnej Grecji i Rzymie

Od zarania dziejów ludzi intryguje myśl o poznaniu przyszłości. Niezależnie od szerokości geograficznej, poziomu rozwoju cywilizacyjnego czy okresu historycznego powszechnie sądzono, że władzę nad losem jednostki oraz zbiorowości sprawuje siła wyższa, której personifikacją był liczny panteon bóstw. (więcej…)

Co to znaczy być Rzymianinem?

Na pytanie zadane w tytule szukał odpowiedzi zapewne każdy miłośnik antycznej historii – a przynajmniej osoba chcąca być bardziej rozwiniętą, potężniejszą wersją samego siebie, bowiem być Rzymianinem znaczy – być panem. (więcej…)

Kult Kybele i Attisa w Rzymie

Nie od dziś wiadomo, że Rzymianie nad wyraz chętnie włączali do swojego panteonu bogów z najróżniejszych części świata. Nie inaczej było ze Wschodem, od którego dość wcześnie przejęto kult Kybele, Wielkiej Matki Bogów, czyli Magna Mater. Wiara w Kybele była silnie rozwinięta w Azji Mniejszej, skąd przywędrowała do Grecji. Tam szybko połączono wspomnianą boginię z Reą, małżonką Kronosa i matką Zeusa Olimpijskiego. Kiedy zaś wierzenia te przejęli Rzymianie, Kybele zaczęto utożsamiać ze staroitalską boginią Ops, małżonką Saturna. (więcej…)

Rozrywka na miarę Imperium – Wielkie Igrzyska Rzymskie

Od wielu lat wiosenne i letnie weekendy są wypełnione licznymi imprezami rekonstrukcyjnymi. Nie tylko dają one możliwość zetknięcia się z historią regionu, ale przede wszystkim stanowią okazję do spotkań miłośników danego okresu historycznego i wspólnej zabawy połączonej z edukacją. (więcej…)

Wilk. Zwierzę antycznego Rzymu

Wilk był zwierzęciem niezwykle kultowym i ugruntowanym w pamięci starożytnych Rzymian. Często wpływał na historię Rzymu, był zwierzęciem szanowanym, związanym z religijnymi obrzędami, a jego motyw często używany był przez rzymskich pisarzy. (więcej…)