Podziel się:

Sentencje łacińskie


A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

A

Ab ovo usque ad mala

 • Od jaja aż do jabłka (Od początku do końca)

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

 • Kto rozmawia z pijanymi rani niepijących

Ad augusta per angusta

 • Do wzniosłych [celów] przez wąskie [dróżki].

Ad Calendas Graecas

 • Na greckie Kalendy

Ad rem

 • Do rzeczy

Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum

 • Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny

Aequitas sequitur legem

 • Sprawiedliwość idzie za prawem

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra

 • Cudze winy mamy na oku, własne za plecami

Alitur vitium vivitque tegendo

 • Wada żywi się i wzrasta w ukryciu

Alter alterum docet

 • Jeden drugiego uczy

Amare humanum est, humanum ignoscere est

 • Rzeczą ludzką jest kochać, rzeczą ludzką jest przebaczać

Amicitia inter pocula contracta plerumquae vitrera est

 • Przyjaźń zawarta przy kieliszkua często krucha jest

Amicos res secundae parant, res adversae prabant

 • Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają

Amicus certus in re incerta cernitur

 • Prawdziwy przyjaciel jest poznany w sytuacji niepewnej

Amicus verus rara avis est

 • Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak

Amor omnia vincit

 • Miłość wszystko zwycięża

Amore, more, ore, re servantur amicitiae

 • Miłóścią, obyczajem, obliczem, rzeczą przyjaźń jest zachowana

Aquilam volare doces

 • Uczysz orła latać

Ardua prima via est

 • Pierwsza droga trudną jest

Arrectis auribus

 • Z nastawionymi uszami

Ars amandi

 • Sztuka kochania

Ars non habet osorem nisi ignorantem

 • Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów

Artificem commendat opus

 • Dzieło zachwala mistrza

Asinus asino pulcherrimus

 • Osioł osłu najpiękniejszy

Assidue addiscens ad senium venio

 • Nieprzerwanie ucząc się, dochodzę ku starości

Audaces fortuna iuvat

 • Odważnych szczęście wspiera

Audi multa, dic pauca!

 • Słuchaj dużo, mów mało!

Audi, vide, sile!

 • Słuchaj, patrz, milcz!

Auditur et altera pars

 • Niech będzie wysłuchana i druga strona

Aut bibat, aut abeat

 • Niech albo pije, albo wychodzi

Ave, Caesar, morituri te salutant

 • Witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię (słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrawiali cesarza wkraczając na arenę)

B

Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus

 • Kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!

Barba non facit philosophum

 • Broda nie czyni filozofem

Bene tibi!

 • Dobrze tobie! (pozdrowienie)

Bene vale!

 • Miej się dobrze!

Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici

 • Dobremu panu ilu niewolników tylu przyjaciół, złemu panu ilu niewolników tylu nieprzyjaciół

Balbus melius balbi verba cognoscit

 • Jąkała jąkałę lepiej zrozumie

Barba crescit, caput nescit

 • Broda rośnie, rozumu nie przybywa (Broda nikogo mędrcem nie czyni)

Barbam video, sed philosophum non video

 • Brodę widzę, ale filozofa nie widzę (Mądry tylko z pozoru)

Beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam

 • Szczęśliwe życie – to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą

Beate vivere est honeste vivere

 • Żyć szczęśliwie znaczy żyć uczciwie

Beatius est magis dare quam accipere

 • Przyjemniej jest dawać niż przyjmować

Beatus qui tenet

 • Szczęśliwy, kto trzyma (Szczęśliwy, kto ma)

Bella res est morte sua mori

 • Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią

Belli causae [stant]

 • Przyczyny wojny [są mocne]

Bellum nec timendum, nec provocandum

 • Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować

Bellum omnium contra omnes

 • Wojna wszystkich przeciw wszystkim

Bellum, pax rursum…[in amore]

 • Wojna – za chwilę znowu pokój… [w miłości]

Belua multorum capitum

 • Potwór o wielu głowach

Bene bonis (sit), male malis [si di curent]

 • Byłoby dobrze dobrym, źle złym [gdyby bogowie interesowali się losem ludzi]

C

Carthaginem delendam esse censeo

 • Sądzę, że Kartagina jest zniszczona

Carum est, quod rarum est

 • Drogie jest to, co rzadkie

Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

 • Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

Cernutur in agendo virutes

 • W działaniu rozpoznajemy cnoty

Civium concordia murus urbium

 • Zgoda obywateli murem miast

Cogitationis poenam nemo patitur

 • Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli

Concordia domi, foris pax

 • Zgoda w domu, pokój na zewnątrz

Conscientia mille tertes est

 • Sumienie jest tysiącem świadków

Consuetudo est altera natura

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą

Contra spem spero

 • Wbrew obawom mam nadzieję

Cupida sum vocem tuam audienti

 • Jestem żądna słuchania twego głosu

Cacactum non est pictum

 • Nafajdane to nie namalowane

Cadit quaestio

 • Sprawa upadła

Caeca est invidia

 • Zazdrość jest ślepa

Cael ipsum petimus [stultita]…

 • Głupotą sięgamy do niebios [zenitu]…

Caesar ad Rubiconem

 • Cezar nad Rubikonem

Caesar citra Rubiconem

 • Cezar przekroczył Rubikon

Caesarem stantem mori decet

 • Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc

Caesar non supra grammaticos

 • Cesarz nie [stoi] wyżej od gramatyków

Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser

 • Nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty

Calcat iacentem vulgus…

 • Tłum kopie leżącego…

Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium

 • Łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości

Camelum videbis saltantem

 • Zobacz tańczącego wielbłąda (Usłysz bujdy)

Clara non sunt interpretanda

 • Nie dokonuje się wykładni tego, co jasne

Cognosce te ipsum

 • Poznaj samego siebie

Concordia civium murus urbium

 • Zgoda mieszkańców murem miasta

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur

 • W zgodzie małe rzeczy wyrastają, w niezgodzie największe rzeczy rozpadają się

Confessio est regina probationum

 • Przyznanie się jest królową dowodów

Consuetudo est altera natura

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą

Contra vim non valet ius

 • Prawo jest bezsilne wobec przemocy

Credo, quia absurdum

 • Wierzę, bo to jest niedorzeczność

Crescit sub pondere virtus

 • Prześladowana cnota rośnie

Cum tacent, clamant.

 • Milcząc, krzyczą.

D

Da mihi factum, dabo tibi ius

 • Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo

Damnat quod non intellegunt

 • Nienawidzą, ponieważ nierozumieją

De gustibus non est disputandum

 • O gusta nie należy się spierać

De morius nil nisi bene

 • O zmarłym nic, jeśli nie dobrze mówimy

Dies diem docet

 • Dzień uczy dzień

Discipulus est proiris posterior dies

 • Ostatni dzień jest uczniem pierwszego

Divide et impera!

 • Dziel i rządź!

Donex eris felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubila, solus eris

 • Dopóki będziesz szczęśliwy wielu przyjaciół wokół siebie zliczysz, Jeśli czasy będą chmurne, zostaniesz sam

Dum docemus, discimus

 • Dopóki nauczamy, uczymy się sami

Dum spiro, spero

 • Dopóki oddycham mam nadzieję

Dum vivimus, vivamum!

 • Podczas gdy żyjemy, żyjmy!

Duobus litigantibus tertius gaudet

 • Gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy

Dura lex, sed lex

 • Twarde prawo, lecz prawo

Dabit deus his quoquo finem, [malis]

 • Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres

Da daxtram misero…

 • Podaj prawicę nieszczęsnemu…

Da locum melioribus

 • Ustąp miejsca lepszym

Da mihi aliquid potum

 • Daj mi coś do picia

Da mihi factum, dabo tibi ius

 • Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo

De actu et visu

 • Z doświadczenia i obserwacji

Dare est docere reddere

 • Dawać znaczy uczyć odwzajemniania

Data merces est erroris mei magna

 • Wysoka była cena mojego błędu

Data occasione

 • Przy nadarzającej się sposobności

Dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum

 • Daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech

Dat quae quisque potest

 • Każdy daje, co może

Dat veniam corvis, vexat censura columbas

 • Cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie

E

Ego pro domo mea oro

 • Mówię w obronie mojego domu

Errare humanum est

 • Błądzić jest rzeczą ludzką

Est mihi cura futura

 • Gnębi mnie troska o przyszłość

Etiam sanato vulnere cicatrix manet

 • Blizna pozostaje także po wyleczonych ranach

Exceptio confirmat regulam

 • Wyjątek potwierdza regułę

Ea condicione

 • Pod tym warunkiem

Ea est natura hominum

 • Taka jest natura ludzka

Ebrietas est metropolis omnium vitiorum

 • Pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad

Ebrietas est voluntaria insania

 • Pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem

E cantu cognoscitur avis

 • Każdy ptak po swojemu śpiewa (Ptaka poznajemy po śpiewie)

Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi

 • Oto baranek boży, który gładzi grzechy świata

Ecce homo!

 • Oto człowiek!

Ecce tibi lupus in sermone

 • O wilku mowa. Dosł. Masz ci [los]! – wilk w rozmowie [się pojawił]

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus

 • Jemy, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść

Effugiunt structos nomen honorque rogos

 • Imię i godność unikną stosu

E fructu arbor cognoscitur

 • Drzewo poznaje się po owocu (Dobre drzewo dobre rodzi owoce, a złe drzewo – złe)

Ego mitto vos sicut oves in medio luporum

 • Ja was posyłam jako owce między wilki

Ego nihil timeo, quia hihil habeo

 • Nic nie mam, więc niczego się nie boję

Etiam latrones suis legibus parent

 • Także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom

 


F

Fama nihil est celerius

 • Nic nie jest szybsze od plotki

Fames artium magistra

 • Niedostatek jest nauczycielem rzemiosła

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo

 • Szczęśliwy ten, przecież krukiem białym także jest

Festina lente!

 • Śpiesz się powoli!

Fides punica

 • Wierność punicka (wiarołomstwo)

Finis coronat opus

 • Dzieło koronuje cel

Fortuna dictur caeca

 • Mówi się, że los jest ślepy

Faber est quisque suae fortunae

 • Każdy jest kowalem swojego losu

Fabula docet

 • Bajka uczy

Fabulis non expletur venter

 • Bajkami żołądka nie napełnisz

Fac et extusa

 • Najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się

Fac et spera

 • Działaj i miej nadzieję

Fac fideli sis fidelis

 • Bądź wierny temu, kto wierny tobie

Facile dictu, difficile factu

 • Łatwo powiedzieć, trudo zrobić

Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus

 • My wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym

Facile remedium est ubertatis

 • Z nadmiarem łatwo sobie poradzić (Od przybytku głowa nie boli)

Facta est grando et ignis

 • Powstał grad i ogień

Facta loquuntur

 • Fakty krzyczą (Fakty mówią same za siebie)

Facta notoria

 • Ogólnie znane fakty

Facta sunt verbis difficilora

 • Czyny są trudniejsze niż słowa

Fac te ipse felicem

 • Uczyń sam siebie szczęśliwym

Factum est

 • Stało się

Faecem bibat, qui vinum bibit

 • Kto pije wino, niech wypije osad (Kto nawarzył piwa, niech je wypije)

Faex civitias (Faex populi)

 • Męty państwowe (męty społeczne)

Finis coronat opus

 • Koniec wieńczy dzieło

Fortis cadere, cedere non potest

 • Mężny może paść, ale nie ustąpi/li>

G

Gravissimum est imperium

 • Najcięższa jest władza

Gutta cavat lapidem

 • Kropla drąży skałę

Galeatum sero dueli paenitet

 • Uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę

Galilaee, vicisit!

 • Galilejczyku, zwyciężyłeś!

Gallina scripsit

 • Nagryzmolił jak kura pzaurem

Gallus in suo sterquilinio plurium potest

 • Kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny

Gaudet tentamine virtus

 • Cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę

Gaudi maeror comes

 • Towarzyszka radości – smutek

Gaudium magnum nuntio vobis

 • Obwieszczam wam wielką nowinę

Gemma gemmarum

 • Klejnot nad klejnotami

Genius loci

 • Geniusz miejsca

Gloria victis

 • Chwała zwyciężonym

Gradiam

 • Krok po kroku

Grande mortalis aevi spatium

 • Wielka część ludzkiego życia

Granum salis

 • Szczypta soli

Grata novitas [est]

 • Miła [jest] nowość

Gratia gratiam parti

 • Uprzejmość rodzi uprzejmość

Gratia vobis et pax

 • Łaska wam i pokój

H

Habent sua fata libelli

 • Książeczki mają swoje przeznaczenie

Hic Rhodos, hic salta!

 • Pokaż co umiesz, zaryzykuj!

Historia vitae magistra (est)

 • Historia nauczycielką życia

Hoc erit post me, quod ante me fuit

 • To samo będzie po mnie, co przede mną było

Hodie mihi, cras tibi

 • Dziś mi, jutro tobie

Hominis est errare

 • Rzeczą ludzką jest błądzić

Homo doctus secum semper divitias habet

 • Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą

Homo est animal sociale

 • Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim

Homo homini consulere debet

 • Człowiek człowiekowi powinien pomagać

Homo improbus beatus non est

 • Człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy

Homo res sacra homini

 • Człowiek dla człowieka świętością

Honesta fama melior pecunia

 • Szczera opinia lepsza niż pieniądze

Honos habet onus

 • Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki

Hospes hospiti sacer

 • Gość to świętość dla gospodarza

Habita fides ipsam plerumque fidem obligat

 • Okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności

Habita tecum

 • Wniknij w siebie

Hac urget lupus hac canis

 • Z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies

Haec est fides

 • Oto wierność

Haec habui dicere

 • To właśnie chciałem powiedzieć

Haec hactenus!

 • Wystarczy już o tym!

Haec lex valet in omnes

 • To prawo dotyczy wszystkich

Haec res tibi cordi sit!

 • Miej tę sprawę na sercu!

Haec Sibyllae foliis obscuriora

 • To mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli

Hannibal ad portas!

 • Hannibal u bram!

Hanc personam induisti, agenda est

 • Wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić(Wziąłeś na siebie tę rolę, więc ją graj)

Haud equidem tali me dignor honore

 • Co do mnie, nie czuję się godna takiego zaszczytu

Haud ignota loqur

 • Nie mówię rzeczy nieznanych

Honores mutant mores

 • Zaszczyty zmieniają obyczaje

 


I

em>Ignavis semper feriae

 • Leniwym zawsze dni wolne

Impossibilium nulla obligatio est

 • Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych

In Bellonae hortis nascuntur semina mortis

 • W ogrodach Bellony (wojny) rodzą się nasiona śmierci

In flammam flammas, in mare fundis aquas

 • W ogniu płomienie, do morza leją się wody

In labore virtus et vita

 • W pracy cnota i życie

In medio stat veritas

 • Prawda leży pośrodku

Inter arma silent leges

 • W czasie wojny milczą prawa

Invidia gloriae umbra est

 • Zazdrość jest cieniem sławy

Ira est saepe causa iniurae

 • Gniew jest często przyczyną niesprawiedliwości

Is fecit, cui prodest

 • Ten jest winien, komu to przynosi korzyść

Iucundi peracti labores

 • Miłe są trudy przepędzone

Iustitia civitatis fundamentum

 • Sprawiedliwość jest fundamentem państwa

Iactantius maerent, qui minus dolent

 • Wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią

Iam fama nimium fecit

 • Plotka już uczyniła zbyt wiele [jeszcze dodała ponadto]

Iam lucis orto sidere…

 • Gdy już zajaśniała…

Ibi bene, ubi patria

 • Tam dobrze, gdzie ojczyzna

Ibi patria, ubi bene

 • Tam ojczyzna, gdzie dobrze

Id est luce clarius

 • To jest jaśniejsze od światła

Ignava ratio

 • Gnuśne rozumowanie

Ignavia corpus hebetat, labor firmat

 • Nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi

Ignis non exstinguitur igne

 • Ognia nie gasi się ogniem

Ignis sanat

 • Ogień leczy

In dubio pro reo

 • Wątpliwości przemawiają za oskarżonym

In vino veritas, in aqua sanitas

 • W winie prawda, w wodzie zdrowie

L

Labor omnia vincit

 • Praca wszystko zwycięża

Lenior et melior fis accedente senecta

 • Zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi

Lex retro non agit

 • Prawo nie działa wstecz

Lex neminem cogit ad impossibila

 • Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

Libri amici, libri magistri

 • Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami

Littera docet, littera nocet

 • Litera uczy, litera szkodzi

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla

 • Dzięki radom droga jest długa, dzięki przykładom – krótka i skuteczna

Labora, aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi

 • Popracuj, osiołku, tak jak ja pracowałem, i wyjdzie ci to na dobre

Labores pariunt honores

 • Trudy przynoszą zaszczyty

Labor et patientia omnia vincunt

 • Praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą

Labuntur anni…

 • Upływają lata…

Labuntur tempora…

 • Płyną czasy…

Lacrimae celeriter arescunt

 • Łzy szybko wysychają

Laesa maiestas

 • Obrażony majestat (Zdrada stanu)

Laetificat stultum grandis promissio multum

 • Wielka obietnica ogromnie głupca cieszy

Lapis inferalis

 • Kamień piekielny

Lapis philosophorum

 • Kamień filozoficzny

Latet in cauda venenum

 • W ogonie kryje się jad (Na końcu mowy umieszczone są zarzuty)

Latrante uno latrat statim et alter canis

 • Gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje

Laudant, quod non intellegunt

 • Chwalą to, czego nie rozumieją

Lavare manus

 • Umywać ręce

Legem nocens veretur fortun(am) innocens

 • Przestępca boi się prawa, niewinny – losu

Leges ab omnibus intellegi debant

 • Ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich

Leges barbarorum

 • Prawa barbarzyńców

M

Mala herba cito crescit

 • Złe ziele szybko rośnie

Manifesta non egent probatione

 • Oczywiste nie wymaga dowodu

Maximae fortunae minime crede!

 • Największemu szczęściu wierz najmniej!

Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit

 • Czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi

Memento te hominem esse

 • Pamiętaj, że jesteś człowiekiem

Memini tui, memento mei

 • Pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie

Modus vivendi

 • Sposób życia

Mors certa, hora incerta

 • Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej godzina nieznana

Multi multa sciunt, nemo omnia

 • Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt

Muros erigunt, mores neglegunt

 • Wznoszą mury, a lekceważą obyczaje

Macte animo, iuvenis!

 • Bądź mężny młodzieńcze!

Magna di curant, parva neglegunt

 • O wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają

Magnam rem puta unum hominem agere

 • Być zawsze sobą. Dosł. Za wielką rzecz uważaj odgrywanie jednej roli

Magna otia caeli

 • Wielka jest obojętność nieba

Magna petis…

 • Żądasz [zbyt] wielkich rzeczy…

Magne res est amor

 • Wielka to rzecz – miłość

Magnum opus

 • Wielkie dzieło

Magnum vectigal parsimonia

 • Oszczędność to wielki dochód

Magnus gubernator et scisso navigat velo

 • Wielki sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem

Magnus ille, qui in divitiis pauper est

 • Wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi.

Magnus in minimus

 • Wielki [człowiek] w małych [sprawach]

N

Natura aliud alii iter ostendit

 • Druga natura inną drogę pokazuje

Naturae lusus

 • Wybryk natury.

Naturalia non sunt turpia

 • Rzeczy przyrodzone nie są obrzydliwe

Nec Caesar supra grammaticos

 • Nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki

Nec Hercules contra plures

 • I Herkules nie pomoże kiedy ludzi całe morze (dosłownie: nawet Herkules nie pomoże przeciw wielkiej liczebności)

Ne puero gladium

 • Nie dawaj dziecku miecza

Nec tecum possum vivere, nec sine te

 • Nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie

Nemo ignavia immortalis factus est

 • Nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśność

Nemo iudex in propria causa

 • Nikt nie jest odpowiednim sędzią w własnej sprawie

Nemo propheta in patria sua

 • Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie

Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat

 • Tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi

Nemo sine vitiis est

 • Nikt nie jest bez wad

Nemo tenetur ad impossibile

 • Nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych

Nemo timendo ad summum pervenit locum

 • Nikt nie doszedł do celu poprzez strach

Nemo usque ad mortem beatus mansit

 • Nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy

Nihil citius arescit quam lacrimae

 • Nic nie wysycha szybciej niż łzy

Nihil citius senescit quam gratta

 • Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność

Nihil est tam angusti animi quam amare divitias

 • Nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa

Nihil fit sine causa

 • Nic nie dzieje się bez powodu

Nihil homini certum est

 • Nic człowiekowi nie jest pewne

Nihil obstat

 • Nic nie stoi na przeszkodzie

Nil melius (est) quam cum ratione tacere

 • Nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie

Nil mirari, nil indignari, sed intellegere

 • Nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć

Nil mortalibus ardui est

 • Nic dla człowieka nazbyt strome

Niminum civiles viles

 • Zbyt grzeczni bywają ordynarni

Nomina sunt odiosa

 • Nazwiska są nienawistne. Nie należy wymieniać nazwisk

Nomen omen

 • Nazwisko [stanowi] wróżbę

Nomquam periculum sine periculo vincitur

 • Niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka

Non bis in idem

 • Nikogo nie karać dwukrotnie za to samo

Non nova, sed nove

 • Rzecz nie nowa, lecz podana w sposób nowy

Non omne quod nitet aurum est

 • Nie wszystko, co się świeci jest złotem

Non omnis moriar

 • Nie wszystek umrę

Non scholae, sed vitae discimus

 • Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Nunc est bibendum

 • Teraz należy pić

Nulla poena sine lege

 • Nie ma kary bez uzasadnienia prawnego

Nullum crimen sine lege

 • Nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit

 • Nie było wielkiego geniusza bez domieszki szaleństwa

O

O tempora, o mores

 • Co czas, to obyczaj

O, spectaculum miserum et acerbum!

 • O, widowisko nędzne i przykre!

Obsequio retinentur amici

 • Uległość zatrzymuje przyjaciół

Odi et amo

 • Kocham i nienawidzę.

Officium officio provocatur

 • Grzeczność jest powodowana grzecznością

Omnia mea mecum porto

 • Niosę ze sobą wszystko, co moje

Otium pulvinar satanae

 • Nieróbstwo to łoże szatana

Obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent

 • Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć

Obiectum quaestionis

 • Przedmiot rozważania

Obiit in Christo

 • Zmarł w Chrystusie

Obligatio impossibilium

 • Obowiązek (zobowiązanie), którego nie można wypełnić

Obligatio sub fide nobili

 • Zobowiązany pod słowem honoru

Oblivio signum neglegentiae

 • Zapomnienie jest objawem lekceważenia

Oboedientia mater felicitatis

 • Posłuszeństwo jest matką szczęścia

Obscura persona

 • Niejasny (wątpliwy) człowiek

Obscuratus est sol et aer

 • Zaćmiło się słońce i powietrze

Obscurum per obscurius

 • [Tłumaczyć] rzecz niezrozumiałą przez jeszcze mniej zrozumiałą

Obsequio retinentur amici

 • Uległością utrzymuje się przyjaciół

Obsequi(um) amicos, veritas odium parit

 • Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść

Ob turpem causam

 • Z wsydliwego powodu

Occasio furem facit

 • Okazja czyni złodzieja

Occidit, occidit spes omnis…

 • Upadła, upadła wszelka nadzieja…

Occupatio terrae nullius

 • Zawłaszczenie ziemi niczyjej

Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes

 • Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka

P

Parentes carissimus habere debemus

 • Rodziców, za najdroższych mieć musimy

Parva domus, parva cura

 • Mały dom, mała troska

Pauperrimi non semper misserimi

 • Najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi

Pecunia non olet

 • Pieniądze nie śmierdzą

Pecuniae imperare non servire oportet

 • Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć

Per aspera ad astra

 • Przez cierpienie do gwiazd

Perfer et obdura

 • Znoś i panuj nad sobą

Persona non grata

 • Osoba niechciana

Plenus venter non studet libenter!

 • Pełen brzuch nie uczy się chętnie!

Poetae nascuntur, oratores fiunt

 • Poeci rodzą się, mówcą można zostać

Post mortem est nulla voluptas

 • Po śmierci nie ma już przyjemności

Praesente medico nihil nocet

 • W obecności lekarza nic nie szkodzi

Praeterita mutare nemo potest

 • Nikt nie może zmienić przeszłości

Prima facie

 • Na pierwszy rzut oka

Primus inter pares

 • Pierwszy między równymi

Prius quam exuaudias

 • Nie sądź zanim nie wysłuchasz

Pro domo sua

 • W obronie mojego domu

Pulvis et umbra sumus

 • Jesteśmy pyłem i cieniem

Pacem in terris

 • Pokój na ziemi

Pacta clara, boni amici

 • [Gdy] układy są jasne, [są] dobrzy przyjaciele

Pacta sunt servanda

 • Należy przestrzegać umów

Panem nostrum cotidianum

 • Chleba naszego powszedniego

Parcus assidet insano

 • Skąpiec bliski szalonemu

Pareatis!

 • Bądźcie posłuszni!

Pares cum paribus facillime congregnatur

 • Równi z równymi łączą się najlepiej

Parieti loqueris

 • Mówisz do ściany

Q

Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi

 • To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi

Quid opus est verbis?

 • Na co tu słowa?

Quid rei est?

 • W czym rzecz?

Quid stultius est quam incerta pro certis habere?

 • Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne?

Quid vesper ferat, incertum est

 • Nie wiadomo, co przyniesie wieczór

Quidquid discis, tibi discis

 • Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się

Quiescere iuventus nescit

 • Młodzież nie może trwać w spokoju

Quod scimus gutta est, ignoramus mare

 • To, co wiemy, jest kroplą, a to, czego nie wiemy morzem

Quot homines, tot sententiae

 • Ile ludzi, tyle opinii

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris

 • Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe

Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite eis

 • [Wszystko] co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie

Quaedam sunt, quae nocere non possint…

 • Są pewne siły, które nie mogą szkodzić…

Quae finxere, timent…

 • Co sobie wytworzyli [w wyobraźni], tego się boją…

Quaelibet vulpus caudem suam laudat

 • Każdy lis swój ogon chwali

Quae nocent, docent

 • To, co szkodzi, uczy

Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur

 • To, co jawnie nie zakazane, wydaje się, że jest dozwolone

Quae peccamus iuvenes, ea luimus senas

 • Za grzech młodości płacimy na starość

Quae potui, feci, faciant meliora potentes

 • Co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą

Quaere peregrinum!

 • Szukaj obcego!

Quaerite et invenietis

 • Szukajcie a znajdziecie

Qui tacet, consentire videtur

 • Kto milczy, ten zdaje się zezwalać

Quod licet Iovi, non licet bovi

 • Co wolno Jowiszowi, nie wolno wołowi

R

Raptus puellae

 • Porwanie dziewicy

Repetitio est mater studiorum

 • Powtarzanie jest matką nauk

Requiescat in pace

 • Niech spoczywa w pokoju

Requiescat in pice

 • Niech spoczywa w smole

Res publica mihi carior est quam vita mea

 • Republika jest mi droższa od mojego życia

Rapienda rebus in malis praeceps via (e)st

 • W nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną

Raram fecit mixturam cum sapientia forma

 • Piękność rzadko idzie w parze z mądrością

Rari quippe boni: numera, vix sunt totidem, quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili

 • Zacnych na świecie niewielu, dobrzy ludzie [to] rzadkość: ot, tylu, ile bram w Tebach albo ujść Nilu!

Ratio discessit

 • Zdrowy rozsądek odszedł

Ratio dubitandi

 • Podstawa do wyrażenia wątpliwości

Ratio (legis) est anima legis

 • Uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy

Rationale animal es

 • Jesteś istotą rozumną

Rationale enim animal est homo

 • Człowiek bowiem jest istotą rozumną

Ratio (…) nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa

 • Rozum (…) nie jest niczym innym, jak zasadzoną w ludzkim ciele cząstką ducha boskiego

Re bena gesta

 • Dobrze wykonawszy pracę

Rebus dictantibus

 • Według potrzeb rzeczy

Rebus in adversis melius sperare memento

 • W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze

Rebus in angustis facile (e)st contemnere vitam

 • Będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem

Rebus sic stantibus

 • W takim stanie rzeczy

Repetitio est mater studiorum

 • Powtarzanie jest matką nauk

S

Saluta libenter!

 • Pozdrów chętnie!

Salus aegroti suprema lex esto

 • Zdrowie chorego niech będzie najwyższym prawem

Salus rei publicae suprema lex esto

 • Dobro państwa niech będzie najwyższym prawem

Sapere auso

 • Temu, który odważył się być mądrym

Scio, me nihil scire

 • Wiem, że nic nie wiem

Sed fugit interea , fugit irreparabile tempus

 • Lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas

Si dis placet

 • Jeśli bogom się podoba

Similis simili gaudet

 • Podobny cieszy się podobnym

Sine ira et studio

 • Bez gniewu i pasji

Suae quisque fortunae faber est

 • Każdy jest kowalem swojego losu

Sursum corda!

 • W górę serca!

Suum cuiquae [placet]

 • Każdemu [podoba się] swoje

Sacculus plenus aranearum

 • Sakiewka pełna jest pająków

Sacer esto!

 • Niech będzie poświęcony bogom!

Sacer nepotibus cruor

 • Krew przeklęta dla potomnych

Sacra celerius absolvenda

 • Obrzędy trzeba szybciej kończyć

Sacra populi lingua est

 • Język ludu jest święty

Sacra profanis [secernere; discernere]

 • [Oddzielić] sprawy święte od świeckich

Saeculi, non hominis virtus

 • Dostojność wieku, a nie człowieka

Saeculi vitia, non hominis

 • Ułomność epoki, a nie ludzi

Saeculorum novus nascitur ordo

 • Rodzi się nowy porządek wieków

Saepe enim causa moriendi est timide mori

 • Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią

Saepe (e)st etiam sub palliolo sordido sapientia

 • Często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość

Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint, scirpturus, neque t(e), ut miretur turba labores, contentus paucis lectoribus…

 • Często odwracaj rylec [poprawiaj, zamazuj błędy], jeśli chcesz pisać rzeczy godne powtórnego czytania. Nie trudź się dla sławy u tłumu, ale pracuj, zadowalając się nielicznymi czytelnikami…

T

Tempora mutantur et nos mutamus in illis

 • Czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi

Tempora si fuerint nubila, solus eris

 • Jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam

Testis unus, testis nullus

 • Jeden świadek, żaden świadek

Tibi persuade esse te mihi carissimum

 • Przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy

Trahimur omnes studio laudis

 • Wszyscy pragniemy sławy

Tres faciunt collegium

 • Trzy osoby czynią zgromadzenie

Tu mihi carissimus es

 • Jesteś mi najdroższy

Tu quoque, mi fili?

 • Ty także, mój synu?

Tu quoque, Brute?

 • Ty także, Brutusie?

Tabellae defixionis

 • Tabliczka zaklęć

Tabula in naufragio

 • Deska w katastrofie morskiej (Ostatnia deska ratunku)

Tabula rasa et plana et polita

 • Czysta tablica, płaska i gładka

Tace, sed memento!

 • Milcz, ale pamiętaj!

Tacet, sed loquitur

 • Milczy, ale mówi

Tacito consensu

 • Za milczącą zgodą

Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet

 • Chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma

Tam mulam (e)st habere nummos, non habere quam malum (e)st

 • Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma

Tandem bono causa triumphat

 • Wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła

Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit

 • Tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek

Tanta vis probitatis est, ut eam (…) in hoste etiam diligamus

 • Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika

Tanti est, quantum habet

 • Tyle wart, ile ma

Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt

 • Tyle doznają boleści, ile się im poddają

Tantum possumus, quantum scimus

 • Tyle możemy, ile umiemy

U

Unus pro multis

 • Jeden za wszystkich

Usus magister est opimus

 • Praktyka jest najlepszym nauczycielem

Ut salutus, ita salutaris

 • Jak pozdrowisz, tak zostaniesz pozdrowiony

Uberrima fide

 • W najbardziej uczciwy sposób

Ubi amici, ibi opes

 • Gdzie przyjaciele, tam bogactwa

Ubi concordia, ibi victoria

 • Gdzie zgoda, tam zwycięstwo

Ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies

 • Wszędzie, gdzie jest słodkie, jest i kwaśne

Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est

 • Gdzie człowiek jest, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw

Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium

 • Gdzie brak stroju, radość niepełna

Ubi emolumentum, ibi onus

 • Gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki

Ubi est confessio, ibi est remissio

 • Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie

Ubi ius, ibi onus

 • Gdzie prawo, tam obowiązek

Ubi ius, ibi societas

 • Gdzie prawo, tam i społeczeństwo.

Ubi lex, ibi poena

 • Gdzie prawo, tam kara

Ubi mel, ibi apes

 • Gdzie miód, tam pszczoły

Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit

 • Gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa

Ubi onus, ibi sonus

 • Gdzie ciężar, tam jęk

Ubi periculum, ibi lex

 • Gdzie niebazpieczeństwo, tam prawo

Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?

 • Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa?

Ubi societas, ibi ius

 • Gdzie społeczeństwo, tam prawo

Ubi timor, ibi pudor

 • Gdzie strach, tam i wsyd

Ubi tu Caius, ibi ego Caia

 • Gdzie ty, Kajusie (Gajuszu), tam i ja, Kaja (Gaja)

Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt

 • Kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą

Ubi vita, ibi poesis

 • Gdzie życie, tam i poezja

Ultima cena

 • Ostatnia Wieczerza

V

Vacuum horrendum.

 • Pustka powodująca przerażenie

Vade in pace

 • Idź w pokoju

Vade mecum

 • Chodź ze mną.

Vae victis!

 • Biada zwyciężonym!

Ventis verba das

 • Puszczasz słowa na wiatr

Verba docent, exempla trahunt

 • Słowa uczą, przykłady potwierdzają

Verba et voces praetereaque nihil

 • Słowa i słowa, nic ponadto

Verbum nobile debet esse stabile

 • Słowo szlachetne powinno być stałe

Vercundia omnium virtutum custos est

 • Skromność jest strażnikiem wszystkich cnót

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis

 • Umiesz zwyciężać Hannibalu, nie umiesz korzystać ze zwycięstwa

Vindica te tibi

 • Uratuj siebie dla siebie

Vinum incedit iras

 • Wino zapala gniew

Virtus sola homines beatos reddit

 • Tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi

Vis pacem, para bellum

 • Chcesz pokoju, szykuj wojnę

Vis vim vi pellit

 • Siła siłę siłą wypędzi

Vita sine libertate nihil est

 • Życie bez wolności jest niczym

Vita sine litteris mors est

 • Życie bez wiedzy jest śmiercią

Vive memor, quam sis aevi brevis

 • Żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś

Vivere est cogitare

 • Żyć to znaczy myśleć

Vivere est militare

 • Życie jest walką

Vivitur parvo bene

 • Małym żyje się dobrze

Vix(i) et quem dederat carsum fortuna peregi

 • Żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los

Vos exemplaria graece versate semper

 • Wasze greckie przykłady są często rozważne

Vultus animi index (est)

 • Twarz odbiciem duszy

A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

RSS
Facebook0
Facebook
Google+8
Google+
http://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/sentencje-lacinskie/

Prośba o wsparcie

Portal IMPERIUM ROMANUM, w związku z ogromną ilością, odwiedzin został przeniesiony na serwer dedykowany. Wiąże się to ze zdecydowanym zwiększeniem kosztów utrzymania serwera, które są dla mnie zbyt dużym obciążeniem. Liczę na Wasze wsparcie w postaci każdej złotówki.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem tego linku: https://zrzutka.pl/uy5c2m
Dziękuję za wszelkie wpłaty i wsparcie!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Co nowego w świecie antycznych Rzymian?

Praktycznie co chwilę pojawiają się nowe informacje o nowych odkryciach i ciekawostkach o antycznym Rzymie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!

Spodobała się strona? Wspomnij o IMPERIUM ROMANUM!

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.